​Milliontilskud fra Miljøstyrelsen til PAS-teknologien Et tilskud på 4,9 mio. kroner fra Miljøstyrelsens grønne innovationspulje sætter turbo på udviklingen af AA Waters PAS-teknologi til blødgøring af drikkevand. Projektet gennemføres i samarbejde med Hofor og VandCenter Syd. Projektet skal demonstrere, at Plastic Air Softening (PAS) giver en effektiv, økonomisk og miljømæssig bæredygtig blødgøring af drikkevand. Desuden skal projektet skabe grundlag for etableringen af et anlæg i fuld skala, som skal være i drift i 2020. PROJEKTETS INDHOLD MUDP-projektet løber fra 1.januar 2018 frem til 31. december 2019 og indeholder flg. aktiviteter, der gennemføres på anlæg hos Hofor og VandCenter Syd:  Opbygning af et fleksibelt PAS–pilotanlæg med en kapacitet på 20 m³/t  Afprøvning af indkøring og drift af PAS-anlæg  Test og modifikation af reaktor udformning  Udvikling af software til teknisk økonomisk optimalt design af PAS-teknologien  Beregning af business case (1 mio. m3/år) FORVENTEDE MILJØ- OG RESSOURCEMÆSSIGE RESULTATER Potentialet i PAS-teknologien er stort, og vandselskaber vil kunne høste betydelige gevinster – både i forhold til selve blødgøringsprocessen og i forhold til udnyttelsen af restprodukterne. Energiforbrug: Det forventes, at PAS med et energiforbrug på 0,3–0,5 kWh kan reducere drikkevandets kalkudfældning ved 90°C (TCCP90) til under 40 mg/L. Energiforbruget forventes dermed at være lavere set i forhold til fysiske metoder som membranteknologi, elektrolyse eller CARIX og i forhold til kemisk udfældning som pelletteknologien, hvor energiforbruget til fremstilling og transport af kemikalier udgør en væsentlig del af omkostningerne. Spildevand: Også spildevandsstrømmen vil være mindre sammenlignet med andre metoder og omfatter udelukkende intern transport af kalkproduktet fra filtreringstanken til opbevaringssiloen. OM MILJØTEKNOLOGISK UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONS PROGRAM (MUDP) MUDP er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. Programmet blev oprettet i 2007 og har siden da støttet ca. 450 projekter med ca. 575 millioner kroner. Der er i september 2017 uddelt ca. 70 mio. kr. til MUDP projekter. Læs mere: http://mst.dk/service/nyheder/nyheds arkiv/2017/sep/penge-til-29-nyeprojekter-inden-for-miljoeteknologi/

2 Alkalinitet: Den nødvendige fjernelse af calcium (50-75 mg/L) vil være mindre, fordi PAS også reducerer vandets alkalinitet væsentligt. Arsen fjernelse: Ved at kombinere PAS med traditionel jernfjernelse i sandfiltre som forbehandling kan man opnå synergier i forhold til at opnå det lavest mulige indhold af arsen i drikkevandet. Driftsomkostninger: Blødgøring med PAS vurderes at have driftsomkostninger på under 0,5 kr./m3 og kapitaludgifter på et tilsvarende niveau. Metoden er fleksibel i udformning af anlægget, hvilket formindsker betydningen af den absolutte anlægsstørrelse. Indtægter: På grund af kalkens renhed og struktur forventes den producerede kalk at kunne afhændes til industrielle formål til priser op til 300 kr./ton, svarende til 2017-markedsprisen for landbrugskalk i bulk. PAS-teknologien er patentanmeldt af AA Water ApS og er målrettet behovene i den danske vandsektor. PAS GÅR EN NY VEJ I AA Water er der stolthed og glæde over tilskuddet fra MUDP-ordningen, og virksomhedens direktør, civilingeniør og ph.d. Henrik Aktor, ser frem til samarbejdet med Hofor og VandCenter Syd om at udvikle og realisere PAS-teknologiens potentiale. - Vi går en anden vej end de konventionelle blødgøringsteknologier. PAS fungerer helt uden tilsætning af kemikalier, og den ændrer ikke på vandets sammensætning. Desuden bruger PAS mindre energi i vandbehandlingen end andre metoder, og restproduktet har en høj værdi og en konsistens der gør, at det kan anvendes industrielt eller sendes tilbage i det naturlige kredsløb på fx landbrugsjord, siger Henrik Aktor.

Få mere at vide​

Bliv ringet op!​

Vi ringer dig gerne op og fortæller om hvordan AA-Water kan hjælpe dig.​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Om AA-Water

AA-Water ApS

Engsvinget 34, 2400 København NV

CVR: 38137352

Kontakt​

Telefon: 42 56 54 42

Mail: aawater@aawater.dk